Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49815)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Kledyński, Zbigniew; Machowska, Agnieszka; Falaciński, Paweł

Ocena jakości robót uszczelniających budowle okresowo piętrzące wodę na przykładzie remontu zapory w Jarnołtówku

typ: referat opublikowany w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Quality assessment of cementing works in temporary impounding dams on the example of Jarnołtówek stone dam
Data wydania 2016
Opublikowane w Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
Numer tomu 33
Zeszyt 63
Numer 1/II/16
Zakres stron 17-24
Język polski
Miejsce wydania Rzeszów
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
ISSN 2300-5130
Nazwa konferencji [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Numer konferencji [LXII]
Miejsce konferencji [Bydgoszcz]
[Krynica]
Data konferencji [2016]

tematyka
Abstrakt
W artykule przedstawiono zakres i przebieg remontu zapory suchego zbiornika przeciwpowodziowego w Jarnołtówku. Zapora – zbudowana w latach 1906-1908 – składa się z części kamiennej – przelewowej ... więcej

The article shows the range and technology of repair of dam in temporary impounding reservoir Jarnołtówek. The dam – built in years 1906-1908 – is composed of stone dam – spillway and earth dam. ... więcej
Słowa kluczowe zapora ziemna, zapora kamienna, suchy zbiornik, cementacja, jet-grouting

earth dam, stone dam, dry reservoir, cementation, jet-grouting

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LXII Konferencja Naukowa, 2016
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/