Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

LXII Konferencja Naukowa, 2016

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2016
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 150
poprzednie
2345678
następne

Gołdyn, Michał
Propozycja określania efektywnej wytrzymałości betonu węzłów wewnętrznych połączeń płytowo-słupowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Domski, Jacek
Ugięcie długotrwałe elementów fibrobetonowych wytworzonych na bazie kruszywa odpadowego
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Burchenya, Sofiya; Dobryanskyy, Ivan; Famulyak, Yuriy; Sobczak-Piąstka, Justyna
Badanie nośności belek żelbetowych dozbrojonych stalowymi siatkami cięto-ciągnionymi
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Bodzak, Przemysław; Sowa, Łukasz
Badania wpływu podatności podpór na nośność sprężonych płyt kanałowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Zima, Krzysztof
Szacowanie wstępnych kosztów budowy boisk sportowych z wykorzystaniem wnioskowania z przydatków
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Szelka, Janusz; Wrona, Zbigniew
Możliwości wykorzystania eksploracyjnej analizy danych w przedsięwzięciach inżynieryjnch
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Starczyk, Anna; Kasprowicz, Tadeusz
Wyznaczanie wartości wypracowanej w inwestycjach realizowanych przez podwykonawców
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Połoński, Mieczysław
Zależność kontyngencji czasu i kosztu w harmonogramach budowlanych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Leśniak, Agnieszka
Wspomaganie decyzji wykonawcy budowlanego z zastosowaniem sztucznej inteligencji
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Górecki, Jarosław
Ocena procesów logistycznych w przedsięwzięciach budowlanych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Duchaczek, Artur; Skorupka, Dariusz
Uwzględnienie preferencji decydenta w procesie oceny ryzyka eksploatacji mostów wojskowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Drozd, Wojciech
Charakterystyka terenu budowy w aspekcie zagrożeń bezpieczeństwa pracy
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Skrzypczak, Izabela; Buda-Ożóg, Lidia
Kryteria zgodności dla wytrzymałości betonu na ściskanie – metoda autorska
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Protchenko, Kostiantyn; Dobosz, Joanna; Urbański, Marek; Garbacz, Andrzej
Wpływ substytucji włókien bazaltowych przez włókna węglowe na właściwości mechaniczne prętów B/CFRP (HFRP)
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Piotrowski, Tomasz; Gryziński, Michał A.
Ocena efektywności nowej generacji betonów osłonowych przed promieniowaniem jonizującym w oparciu o pomiary we wzorcowych polach promieniowania
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Jóźwiak-Niedźwiedzka, Daria; Brandt, Andrzej M.; Gibas, Karolina
Ocena możliwości wystąpienia reakcji alkalicznej w betonach osłonowych z kruszywami specjalnymi
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Jaskulski, Roman; Glinicki, Michał A.; Dąbrowski, Mariusz; Ranachowski, Zbigniew; Sobczak, Maciej
Monitorowanie parametrów termicznych procesu twardnienia betonów osłonowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Dobiszewska, Magdalena; Kuziak, Justyna; Woyciechowski, Piotr; Kępniak, Maja
Główne aspekty trwałości betonu modyfikowanego odpadowym pyłem bazaltowym z odpylania kruszyw w wytwórni MMA
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Dobiszewska, Magdalena; Franus, Wojciech; Turbiak, Sylwia
Analiza możliwości zastosowania odpadowego pyłu bazaltowego w zaprawie cementowej
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Pawłowski, Krzysztof; Walczak, Sebastian
Analiza parametrów fizykalnych w ocenie jakości cieplnej elementów budynków niskoenergetycznych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]

poprzednie
2345678
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/