Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

LXII Konferencja Naukowa, 2016

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2016
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 150
poprzednie
12345678
następne

Staniek, Marcin
Zastosowanie sieci neuronowych typu Hopfielda w diagnostyce nawierzchni drogowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Spławińska, Malwina; Woźniak, Krystian
Wpływ zmienności natężeń ruchu na ocenę uciążliwości hałasu drogowego
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Słowik, Mieczysław; Mielczarek, Marta; Bilski, Marcin; Wiśniewski, Damian
Ocena wpływu zawartości elastomeru SBS na wartości parametrów charakteryzujących odporność na odkształcenia trwałe asfaltów modyfikowanych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Słowik, Mieczysław; Bartkowiak, Mikołaj
Ocena wpływu warunków pomiaru na wyniki oznaczenia modułu sztywności betonu asfaltowego
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Ryś, Dawid; Judycki, Józef; Jaskuła, Piotr
Wpływ równości nawierzchni i dynamicznego oddziaływania pojazdów ciężkich na trwałość zmęczeniową nawierzchni podatnych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Pożarycki, Andrzej; Górnaś, Przemysław
Funkcja sum harmonicznych w skróconej procedurze oznaczania zespolonego modułu sztywności MMA
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Motylewicz, Marek; Gardziejczyk, Władysław
Wpływ charakterystyk ruchu na poziom hałasu w otoczeniu przykładowych skrzyżowań z wyspą centralną
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Mieczkowski, Paweł
Możliwości zastosowania imidazoliny jako modyfikatora lepiszczy asfaltowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Liphardt, Adam; Radziszewski, Piotr; Król, Jan
Metoda oceny mieszalności lepiszczy w mieszankach mineralno-asfaltowych z destruktem
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Linek, Małgorzata; Nita, Piotr
Wymiarowanie lotniskowych nawierzchni żelbetowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Król, Jan B.; Liphardt, Adam; Sarnowski, Michał; Kowalski, Karol J. ; Radziszewski, Piotr
Odporność na działanie wody mieszanek mineralno-asfaltowych ze zwiększoną ilością destruktu
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Kołodziej, Krzysztof; Bichajło, Lesław
Wpływ dodatku asfaltu naturalnego TE na starzenie mieszanki asfaltu lanego
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Jaskuła, Piotr
Sczepność międzywarstwowa w nowo budowanych nawierzchniach w Polsce
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Jaczewski, Mariusz; Judycki, Józef; Jaskuła, Piotr
Właściwości niskotemperaturowe betonów asfaltowych o wysokim module sztywności (AC-WMS) w badaniach trzypunktowego zginania
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Iwanowicz, Damian; Szczuraszek, Tomasz
Dylematy przy ustalaniu stanu przesycenia ruchem wlotów skrzyżowań z sygnalizacją świetlną
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Gaca, Stanisław; Kieć, Mariusz
Metoda pośredniej oceny bezpieczeństwa pieszych na przejściach
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Chomicz-Kowalska, Anna; Maciejewski, Krzysztof; Ramiączek, Piotr
Wpływ rodzaju asfaltu na właściwości lepkosprężyste mieszanek mineralno-cementowych z asfaltem spienionym
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Chomicz-Kowalska, Anna; Gardziejczyk, Władysław; Iwański, Mateusz M.
Analiza porównawcza właściwości betonu asfaltowego wytwarzanego w technologii na gorąco i na półciepło z asfaltem spienionym
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Chodur, Janusz; Ostrowski, Krzysztof
Badania ukształtowania i sprawności skrzyżowań z sygnalizacją świetlną
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Chmielewski, Jacek
Guidelines for the construction of the IT road safety management system
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]

poprzednie
12345678
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/