Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Ryś, Dawid; Judycki, Józef; Jaskuła, Piotr

Wpływ równości nawierzchni i dynamicznego oddziaływania pojazdów ciężkich na trwałość zmęczeniową nawierzchni podatnych

typ: referat opublikowany w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Influence of road roughness and dynamic effects of commercial vehicles on fatigue life of flexible pavements
Data wydania 2016
Opublikowane w Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
Numer tomu 33
Zeszyt 63
Numer 1/II/16
Zakres stron 291-298
Język polski
Miejsce wydania Rzeszów
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
ISSN 2300-5130
Nazwa konferencji [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Numer konferencji [LXII]
Miejsce konferencji [Bydgoszcz]
[Krynica]
Data konferencji [2016]

tematyka
Abstrakt
Podczas ruchu pojazdu obserwuje się odchylenia nacisków osi pojazdów od nacisku statycznego, co jest spowodowane nierównościami nawierzchni. Dynamiczne obciążenia pojazdów w większym stopniu wytężają ... więcej

Axle loads varies during motion of vehicle what is a consequence of road roughness and speed. Dynamic loads of vehicles much more strain pavement structure. The dynamic axle loads have a normal distribution ... więcej
Słowa kluczowe współczynnik równoważności obciążenia osi, współczynnik obciążenia dynamicznego, wskaźnik równości nawierzchni IRI, oddziaływania dynamiczne, trwałość nawierzchni, ruch ciężki

load equivalency factors, dynamic load coefficient, international roughness index IRI, dynamic loads, fatigue life of pavement, traffic

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LXII Konferencja Naukowa, 2016
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/