Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Gaca, Stanisław; Kieć, Mariusz

Metoda pośredniej oceny bezpieczeństwa pieszych na przejściach

typ: referat opublikowany w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Assessment of pedestrian safety at pedestrian crossings based on vehicles speeds
Data wydania 2016
Opublikowane w Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
Numer tomu 33
Zeszyt 63
Numer 1/II/16
Zakres stron 201-208
Język polski
Miejsce wydania Rzeszów
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
ISSN 2300-5130
Nazwa konferencji [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Numer konferencji [LXII]
Miejsce konferencji [Bydgoszcz]
[Krynica]
Data konferencji [2016]

tematyka
Abstrakt
W analizach bezpieczeństwa ruchu drogowego coraz większą rolę odgrywają pośrednie miary bezpieczeństwa, w tym prędkość pojazdów. W nawiązaniu do tego trendu badań autorzy przedstawili koncepcję ... więcej

In road safety analyses, surrogate safety measures, including speed of vehicles, play an increasingly important role. In relation to this trend, the authors presented the concept of model for indirectly ... więcej
Słowa kluczowe bezpieczeństwo ruchu, pieszy, przejście dla pieszych, prędkość, pośrednia miara bezpieczeństwa

road safety, pedestrian, pedestrian crossings, speed, surrogate safety measure

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Zobacz też
Metoda pośredniej oceny bezpieczeństwa pieszych na przejściach
Artykuły / Artykuły i czasopisma /
Kolekcja
LXII Konferencja Naukowa, 2016
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/