Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Linek, Małgorzata; Nita, Piotr

Wymiarowanie lotniskowych nawierzchni żelbetowych

typ: referat opublikowany w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Airfield pavements made of reinforced concrete
Data wydania 2016
Opublikowane w Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
Numer tomu 33
Zeszyt 63
Numer 1/II/16
Zakres stron 251-258
Język polski
Miejsce wydania Rzeszów
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
ISSN 2300-5130
Nazwa konferencji [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Numer konferencji [LXII]
Miejsce konferencji [Bydgoszcz]
[Krynica]
Data konferencji [2016]

tematyka
Abstrakt
W dotychczasowej praktyce budownictwa lotniskowego żelbetowe nawierzchnie stosowane były niezwykle rzadko. Jednakże potrzeba stosowania takich układów konstrukcyjnych w sytuacjach szczególnie uzasadnionych ... więcej

In the previous airfield construction industry pavements made of reinforced concrete have been used very rarely, however the necessity to use this type of pavements in particular situations justifies the ... więcej
Słowa kluczowe beton zbrojony, beton cementowy, nawierzchnie lotniskowe, zbrojone nawierzchnie lotniskowe

reinforced concrete, cement concrete, airport pavements

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LXII Konferencja Naukowa, 2016
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/