Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

LXII Konferencja Naukowa, 2016

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2016
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 150
poprzednie
1234567
następne

Plebankiewicz, Edyta
Koncepcja modelu predykcji rzeczywistych kosztów realizacji obiektów budowlanych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Tokarski, Zbigniew; Pietrzak, Karol; Grzybowska, Agnieszka
Konkurencyjność firm wspomagana voucherami badawczymi na przykładzie projektów województwa kujawsko-pomorskiego
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Martinek, Włodzimierz; Tokarski, Zbigniew; Pietrzak, Karol
Transport ładunku powrotnego jako element łańcucha logistycznego przy układaniu nawierzchni asfaltowej
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Dziadosz, Agnieszka; Kapliński, Oleg; Tomczyk, Andrzej; Rejment, Mariusz
Analiza i ocena ryzyka finansowego w przedsięwzięciach budowlanych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Danielek, Mateusz; Wiśniewski, Damian; Słowik, Mieczysław; Kempa, Jan
Wpływ technologii wykonania oznakowania poziomego nawierzchni drogowych na ich właściwości przeciwpoślizgowe
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Górski, Marcin; Krzywoń, Rafał; Safuta, Małgorzata; Paszek, Natalia; Dawczyński, Szymon; Pizoń, Jan
Badania cech materiałowych geopolimerów z odpadowych kruszyw pokopalnianych i ich symulacje numeryczne
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Kożuch, Barbara
Wybrane wyniki pomiarów drgań wywołanych przejazdami pociągów w zależności od prędkości i rodzaju taboru
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Coufal, Ryszard; Olszewska, Magdalena
Numeryczne symulacje zmiany wartości modułu ściśliwości gruntu organicznego pod nasypem przeciążającym
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Topoliński, Szymon; Kumor, Maciej Kordian
Udział fazy mineralnej w stabilizacji podłoża torfowego cementem
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Zabielska-Adamska, Katarzyna; Wasil, Mariola
Wytrzymałość na rozciąganie popiołu lotnego z dodatkiem bentonitu jako materiału na warstwy uszczelniające
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Buda-Ożóg, Lidia
Ocena nośności skręcanych i ścinanych belek projektowanych z wykorzystaniem modeli ST
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Korentz, Jacek
Modelowanie niesprężystego wyboczenia prętów zbrojenia podłużnego w elementach żelbetowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Jarosz, Jakub
Porównanie teoretycznych ugięć przęseł z belek obetonowanych z wynikami obciążeń próbnych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Alsabry, Abdrahman; Mrówczyńska, Maria; Bazan-Krzywoszańska, Anna; Skiba, Marta
Potencjał termomodernizacji osiedli z wielkiej płyty na przykładzie budynków mieszkalnych w Zielonej Górze
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Koczyk, Halina; Szczechowiak, Edward
Rozwiązanie problemu wymiany powietrza w budynkach niemal zeroenergetycznych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Horszczaruk, Elżbieta; Sikora, Paweł; Mijowska, Ewa; Cendrowski, Krzysztof
Mikrostruktura betonów osłonowych na kruszywie magnetytowym w wysokiej temperaturze
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Baran, Tomasz; Glinicki, Michał A.; Jóźwiak-Niedźwiedzka, Daria
Właściwości cementów specjalnych przeznaczonych do betonu w konstrukcjach osłonowych elektrowni jądrowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Woziwodzki, Zbigniew; Zając, Barbara; Zawalski, Andrzej
Możliwości zastosowania w drogownictwie odpadu z przesiewania gruzu betonowego
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Konopska-Piechurska, Małgorzata; Jackiewicz-Rek, Wioletta
Możliwości wykorzystania próbek po badaniu wytrzymałości na zginanie betonu do określenia jego wytrzymałości na ściskanie oraz na rozciąganie przy rozłupywaniu
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Czopowska-Lewandowicz, Magdalena
Próba identyfikacji bentonitu w betonie ściany szczelinowej
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]

poprzednie
1234567
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/