Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Koczyk, Halina; Szczechowiak, Edward

Rozwiązanie problemu wymiany powietrza w budynkach niemal zeroenergetycznych

typ: referat opublikowany w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Solution to the problem of air exchange in nearly zero-energy buildings
Data wydania 2016
Opublikowane w Materiały Budowlane
Numer 8 (528)
Zakres stron 86-88
Język polski
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
ISSN 0137-2971
Nazwa konferencji [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Numer konferencji [LXII]
Miejsce konferencji [Bydgoszcz]
[Krynica]
Data konferencji [2016]

tematyka
Abstrakt
W artykule przedstawiono zasady bilansowania energetycznego budynków ze szczególnym uwzględnieniem budynków niemal zeroenergetycznych (nZEB). W obliczeniach zwrócono uwagę na wzajemne relacje i proporcje ... więcej

The paper presents the principles of balancing energy buildings with a particular focus on nearly zero-energy buildings (nZEB). The calculation highlighted the relationship and balance between the air ... więcej
Słowa kluczowe bilansowanie energetyczne budynków, wymiana powietrza, zapotrzebowanie energii na cele wentylacji, energooszczędna eksploatacja, rozwiązania instalacji wentylacji mechanicznej

building energy balance, air change, heat demand for ventilation, low energy operating cost, mechanical ventilation solution

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LXII Konferencja Naukowa, 2016
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/