Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Danielek, Mateusz; Wiśniewski, Damian; Słowik, Mieczysław; Kempa, Jan

Wpływ technologii wykonania oznakowania poziomego nawierzchni drogowych na ich właściwości przeciwpoślizgowe

typ: referat opublikowany w czasopiśmie

 

Wariant tytułu The impact of horizontal marking technology of road surface on its skid resistance
Data wydania 2016
Opublikowane w Materiały Budowlane
Numer 8 (528)
Zakres stron 110-111
Język polski
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
ISSN 0137-2971
Nazwa konferencji [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Numer konferencji [LXII]
Miejsce konferencji [Bydgoszcz]
[Krynica]
Data konferencji [2016]

tematyka
Abstrakt
W artykule przedstawiono wpływ technologii wykonania oznakowania poziomego na właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni. Za miarę przyjęto współczynnik tarcia. Do badań na 120 odcinkach pomiarowych ... więcej

The article presents the impact of traffic marking production technology on the skid resistance of a road surface. The value of a friction factor is recognized as the measure of skid resistance. Three ... więcej
Słowa kluczowe właściwości przeciwpoślizgowe, współczynnik tarcia, oznakowanie poziome, bezpieczeństwo ruchu drogowego, System Oceny Stanu Nawierzchni

skid resistnce, friction factor, traffic marking, road safety, Pavement Management System

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LXII Konferencja Naukowa, 2016
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/