Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Dziadosz, Agnieszka; Kapliński, Oleg; Tomczyk, Andrzej; Rejment, Mariusz

Analiza i ocena ryzyka finansowego w przedsięwzięciach budowlanych

typ: referat opublikowany w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Analysis and assessment of financial risk in construction projects
Data wydania 2016
Opublikowane w Materiały Budowlane
Numer 8 (528)
Zakres stron 112-113
Język polski
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
ISSN 0137-2971
Nazwa konferencji [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Numer konferencji [LXII]
Miejsce konferencji [Bydgoszcz]
[Krynica]
Data konferencji [2016]

tematyka
Abstrakt
Złożoność i kompleksowość przedsięwzięć budowlanych powoduje zmienny poziom ryzyka, jako czynnika zakłócającego ich poprawny przebieg. Kluczową kwestią jest jednak właściwe określenie ... więcej

The complexity and comprehensiveness of construction projects affects the variable level of risk, as a disturbing factor of their correct course. However, the key issue is to properly identify the risk ... więcej
Słowa kluczowe zarządzanie ryzykiem, ryzyko finansowe, kontrakty budowlane

risk management, financial risk, construction contracts

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LXII Konferencja Naukowa, 2016
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/