Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Baran, Tomasz; Glinicki, Michał A.; Jóźwiak-Niedźwiedzka, Daria

Właściwości cementów specjalnych przeznaczonych do betonu w konstrukcjach osłonowych elektrowni jądrowych

typ: referat opublikowany w czasopiśmie

 

Wariant tytułu The properties of special cements for shielding constructions in nuclear power plants
Data wydania 2016
Opublikowane w Cement Wapno Beton
Numer tomu 21
Numer 4
Zakres stron 207-216
Język polski
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Fundacja Cement, Wapno, Beton
ISSN 1425-8129
Nazwa konferencji [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Numer konferencji [LXII]
Miejsce konferencji [Bydgoszcz]
[Krynica]
Data konferencji [2016]

tematyka
Abstrakt
W pracy przedstawiono wyniki badań betonów z cementów specjalnych, przeznaczonych do produkcji osłon przed promieniowaniem jonizującym. Zakres badań objął cement portlandzki, cement portlandzki ... więcej

The results of studies of concretes from the special cements, destined to the production of shields against the radiation. The study included Portland cement, Portland fly ash cement, and cements with ... więcej
Słowa kluczowe elektrownia jądrowa, beton osłonowy, cement specjalny, właściwości mechaniczne, nasiąkliwość, ciepło hydratacji, szybkość karbonatyzacji

nuclear power plant, shielding concrete, special cement, mechanical characteristics, water absorption, hydration heat, carbonation rate

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LXII Konferencja Naukowa, 2016
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/