Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48908)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Jarosz, Jakub

Porównanie teoretycznych ugięć przęseł z belek obetonowanych z wynikami obciążeń próbnych

typ: referat opublikowany w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Comparison of theoretical vertical displacements of fillers – beam deck bridges and results of load tests ones
Data wydania 2016
Opublikowane w Materiały Budowlane
Numer 8 (528)
Zakres stron 92-94
Język polski
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
ISSN 0137-2971
Nazwa konferencji [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Numer konferencji [LXII]
Miejsce konferencji [Bydgoszcz]
[Krynica]
Data konferencji [2016]

tematyka
Abstrakt
W artykule porównano ugięcie rzeczywiste przęseł mostów kolejowych o ustroju nośnym z belek obetonowanych z ugięciem teoretycznym wynikającym z modeli numerycznych. Analizom poddano pięć jednoprzęsłowych ... więcej

The paper presents the results of analyses of displacements of fillers – beam deck bridges. Real displacements from load tests are compared with displacements from numerical models. Five railway bridges ... więcej
Słowa kluczowe mosty, koleje, konstrukcje zespolone, modelowanie mostów

bridges, railway, composite bridges, bridge modeling

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LXII Konferencja Naukowa, 2016
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/