Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Adamczewski, Grzegorz; Woyciechowski, Piotr

Perspektywiczne rozwiązania materiałowe we współczesnej prefabrykacji betonowej

typ: referat opublikowany w książce

 

Wariant tytułu Prospective material solutions in modern concrete precast technology
Opublikowane w Budownictwo prefabrykowane w Polsce : stan i perspektywy
Zakres stron 5-16
Język polski
Miejsce wydania Bydgoszcz
Wydawca Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Data wydania 2016
ISBN 978-83-65603-05-0
Nazwa konferencji [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Numer konferencji [LXII]
Miejsce konferencji [Bydgoszcz]
[Krynica]
Data konferencji [2016]

tematyka
Abstrakt
W pracy wskazano potencjał prefabrykacji betonowej oraz perspektywiczne kierunki rozwoju technologii w zakresie innowacyjnych rozwiązań materiałowych oraz rozwiązań wpływających na trwałość ... więcej

The paper indicates the potential of precast concrete technology and perspective directions of development of this technology in the field of innovative materials and solutions affecting the durability ... więcej
Słowa kluczowe prefabrykacja, materiały budowlane, beton, innowacje

prefabrication, construction materials, concrete, innovation

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LXII Konferencja Naukowa, 2016
Konferencje Krynickie - Referaty /






© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/