Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47525)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Cęckiewicz, Witold

Stan i uwarunkowania rozwoju budownictwa mieszkaniowego [koreferat]

typ: referat opublikowany w książce

 

Opublikowane w XXXIII Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Krynica, 1987
Numer tomu 8
Tytuł tomu Materiały pokonferencyjne
Zakres stron 184-202
Język polski
Miejsce wydania Gliwice
Wydawca Zakł. Graficzny Politech. Śląskiej
Data wydania 1987
Nazwa konferencji Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Numer konferencji XXXIII
Miejsce konferencji Gliwice
Krynica
Data konferencji 1987
Uwagi Koreferat do sesji I: Stan i uwarunkowania rozwoju budownictwa mieszkaniowego

tematyka
Słowa kluczowe osiedla, budownictwo

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/