Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Makowski, Tomasz

Hybrydowe wyrzutnie wielomodułowe – modelowanie, charakterystyki sterowania i analiza porównawcza : rozprawa doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński
Tytuł równoległy [Hybrid multi-module launchers – modeling, control characteristics and comparative analysis]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2019
Język polski
Liczba stron 164
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 158-165
Bibliografia (liczba pozycji) 91
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Abstr. pol., ang.
Opis bibliograficzny
Hybrydowe wyrzutnie wielomodułowe – modelowanie, charakterystyki sterowania i analiza porównawcza : rozprawa doktorska = [Hybrid multi-module launchers – modeling, control characteristics and comparative ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe wyrzutnia elektromagnetyczna, hybrydowa wyrzutnia wielomodułowa, modelowanie wyrzutni, sterowanie wyrzutni

electromagnetic launcher, hybrid multi-module launcher, launcher modeling, launcher control
Abstrakt
Rozprawa doktorska jest poświęcona podstawom teoretycznym hybrydowych wyrzutni wielomodułowych. Definiuje 3 tryby pracy wyrzutni oraz zbiory charakterystyk statycznych i dynamicznych, opisujących proces ... więcej

The PhD thesis is devoted to the theoretical foundations of multi-module hybrid launchers. The author defines 3 modes of operation of the launcher and formulates sets of static and dynamic characteristics ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/