Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Szyman, Jakub

Modelowanie i symulacja reaktorów fotokatalitycznych wzbudzanych światłem słonecznym : praca doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor dr hab. inż. Robert Grzywacz
Tytuł równoległy [Modeling and simulation of photocatalytic reactors irradiated by the solar light]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2019
Język polski
Liczba stron 103
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 94-103
Bibliografia (liczba pozycji) 113
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
Opis bibliograficzny
Modelowanie i symulacja reaktorów fotokatalitycznych wzbudzanych promieniowaniem słonecznym : praca doktorska = [Modeling and simulation of photocatalytic reactors irradiated by the solar light] / Jakub ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe reaktory, fotokataliza, modelowanie

reactors, photocatalysis, modeling
Abstrakt
Celem rozprawy jest zbadanie własności reaktora fotokatalitycznego, pracującego w stanie stacjonarnym. Jako przykład technologiczny rozpatrzono proces degradacji zanieczyszczenia wodnego za pomocą ... więcej

The aim of this dissertation is a research about properties of a photocatalytic reactor operating under the steady state. The degradation of an aqueous impurity by the thin film flat plate photocatalytic ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/