Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kominko, Halyna

Nawozy mineralno-organiczne na bazie osadów ściekowych : rozprawa doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor dr hab. inż. Katarzyna Gorazda, prof. PK
Tytuł równoległy [Organo-mineral fertilizers based on sewage sludge]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2020
Język polski
Liczba stron 193
Oznaczenie ilustracji il. kolor.
Bibliografia (na str.) 172-191
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ang.
Uwagi Rozprawa doktorska utajniona – zawiera ona objęte poufnością know-how zarejestrowane na Politechnice Krakowskiej pod numerem PK 1769, stanowiące tajemnicę prawnie chronioną w rozumieniu art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2020 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Opis bibliograficzny
Nawozy mineralno-organiczne na bazie osadów ściekowych : rozprawa doktorska = [Organo-mineral fertilizers based on sewage sludge] / Halyna Kominko. – Kraków, 2020. – 193 k. : il. kolor. – Politechnika ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe osady ściekowe, surowce alternatywne, nawozy mineralno-organiczne, recykling składników pokarmowych

sewage sludge, alternative raw materials, organo-mineral fertilizers, nutrient recycling
Abstrakt
W pracy dokonano charakterystyki suszonych osadów ściekowych pochodzących z 12 polskich komunalnych oczyszczalni ścieków pod kątem zawartość składników pokarmowych oraz czynników limitujących ... więcej

The paper characterizes dried sewage sludge from 12 Polish municipal sewage treatment plants in terms of the nutrient content and factors limiting their use in agriculture. A number of waste were analyzed ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/