Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kot, Adam

Analiza wpływu wybranych cech klinowego pasa gumowego na sprawność przekładni CVT : rozprawa doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor prof. dr hab. inż. Witold Grzegożek
Promotor pomocniczy dr inż. Wojciech Szczypiński-Sala
Tytuł równoległy Analysis of the influence of rubber V-belt selected features on CVT efficiency
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2020
Język polski
Liczba stron [4], 156
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 147-152
Bibliografia (liczba pozycji) 85
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
Opis bibliograficzny
Analiza wpływu wybranych cech klinowego pasa gumowego na sprawność przekładni CVT : rozprawa doktorska = Analysis of the influence of rubber V-belt selected features on CVT efficiency / Adam Kot. – ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe CVT, klinowy pas gumowy, sprawność napędu pasowego, drgania pasa, własności pasa gumowego

CVT, rubber V-belt, belt transmission efficiency, belt vibrations, rubber belt properties
Abstrakt
Problematyka rozprawy doktorskiej obejmuje zagadnienia związane ze sprawnością przeniesienia napędu przekładni CVT z pasem gumowym.
Początek pracy obejmuje przegląd matematycznych modeli współpracy ... więcej

The subject of the doctoral dissertation includes the issues of transmission efficiency of rubber V-belt CVT.
The beginning of the work contains a review of mathematical models of cooperation between ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Mechaniczny

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/