Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (43594)
Inne bazy bibliograficzne (14715)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2148)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7622)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rozprawy doktorskie

typ: rozprawy doktorskie

  

Kolekcja
Bibliografia Publikacji Pracowników PKElementy tej kolekcji: 1155
poprzednie
1234567 ... 58
następne

Paruch, Roman
Strukturalne determinanty form architektonicznych współczesnych budynków wysokich : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2019
Szczepanik-Ścisło, Nina
Computational Fluid Dynamics modelling and laboratory measurements of an air terminal device with an adaptive geometry to improve indoor thermal comfort for energy efficient Variable Air Volume ventilation systems : doctoral thesis
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2019
Kozub, Barbara
Wpływ cząstek nanografitu na proces spiekania i właściwości spiekanej stali AISI 316L : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2019
Górka, Justyna
Wpływ zastosowania osadów z uzdatniania wody na proces stabilizacji beztlenowej osadów ściekowych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2019
Młyńska, Anna
Badania wpływu renowacji przewodów wodociągowych metodą cementowania na jakość transportowanej wody : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2019
Woźniczka, Piotr
Strategie bezpieczeństwa pożarowego wybranych szkieletów stalowych hal wielkogabarytowych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2019
Tekieli, Marcin
A vision-based measurement system for the analysis of structural element deformation fields : doctoral thesis
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2019
Tomczyk, Marcin
Wykrywanie i identyfikacja uszkodzeń złożonego układu elektromechanicznego w ich początkowej fazie powstawania metodami falkowo-neuronowymi : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2018
Tota, Paulina
Multisensoryczne przestrzenie publiczne. Zasady tworzenia multisensorycznych otwartych stref nauki i rekreacji : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2018
Sumlet, Wojciech
Skala ludzka wnętrza urbanistycznego w wielorodzinnych osiedlach mieszkaniowych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2018
Machno, Magdalena
Obróbka elektrochemiczno–elektroerozyjna głębokich otworów w materiałach trudnoobrabialnych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2018
Hawron, Konrad
Zastosowanie pojęcia czasowo–zależnej mocy czynnej do zagadnień optymalizacyjnej teorii mocy : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2018
Malec, Marcin
Wpływ parametrów konstrukcyjnych na trajektorię ruchu podwodnego robota mobilnego z napędem falowym : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2018
Suchoń, Filip
Rola zapomnianej struktury pofortyfikacyjnej w kształtowaniu przestrzennego rozwoju miasta : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2018
Korniejenko, Kinga
Wpływ krótkich włókien na właściwości kompozytów z osnową geopolimerową : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2018
Grzonka, Daniel
Inteligentne systemy monitoringu procesów harmonogramowania w rozproszonych środowiskach dużej skali w ujęciu wieloagentowym : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2018
Augustyn, Elżbieta
Redukcja drgań skrętnych belek przy zastosowaniu elementów piezoelektrycznych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2018
Duda, Arkadiusz
Diagnozowanie silników indukcyjnych klatkowych przy wykorzystaniu wpływu nieliniowości obwodu magnetycznego : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2018
Lasoń, Elwira
Nanocząstki lipidowe jako nośniki substancji aktywnych biologicznie : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2018
Szewczyk, Bartłomiej
System sterowania i oceny relacji partnerskich w przedsięwzięciach budowlanych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2018

poprzednie
1234567 ... 58
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/