Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Paszkowski, Jan

Parametrizing macroscopic road network model of traffic-calmed zones : doctoral dissertation

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata
Promotor pomocniczy dr. rer. nat. Matthias Richter, prof. WHZ
Tytuł równoległy Parametryzacja sieci drogowej w modelach makrosymulacyjnych z uwzględnieniem stref ruchu uspokojonego
Miejsce wydania Zwickau, Kraków
Data wydania 2023
Język angielski
Liczba stron 139
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 117-135
Bibliografia (liczba pozycji) 251
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
Opis bibliograficzny
Parametrizing macroscopic road network model of traffic-calmed zones : doctoral dissertation = Parametryzacja sieci drogowej w modelach makrosymulacyjnych z uwzględnieniem stref ruchu uspokojonego / Jan ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe traffic modeling, traffic calming, volume-delay function

modelowanie ruchu, ruch uspokojony, funkcja oporu odcinka
Abstrakt
Traffic assignment of the macroscopic transportation model has a significant role in the transportation modelling and planning. It is significant, that it reproduces a real situation with the highest similarity ... więcej

Rozkład ruchu w makroskopowym modelu transportowym ma znaczącą rolę w modelowaniu i planowaniu transportu. Istotnym jest, żeby model prezentował wyniki zgodne z rzeczywistością w jak największym ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Lądowej

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/