Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Krajewski, Piotr

Using of vertical ventilation systems to improve the air quality of selected urban areas : dissertation

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga
Tytuł równoległy Wykorzystanie pionowych układów wentylacyjnych do poprawy warunków aerosanitarnych wybranych obszarów zurbanizowanych
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2023
Język angielski
Liczba stron 202
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 198-202
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
Opis bibliograficzny
Using of vertical ventilation systems to improve the air quality of selected urban areas : dissertation = Wykorzystanie pionowych układów wentylacyjnych do poprawy warunków aerosanitarnych wybranych ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe model test research, active ventilation, urban ventilation, inversion layer, smog

badania modelowe, aktywna wentylacja, wentylacja miast, warstwa inwersyjna, smog
Abstrakt
This dissertation mainly concerns experimental model tests and the subject of active ventilation in urbanized areas. The main purpose of the work was to answer the question whether it is possible to model ... więcej

Praca ma charakter przede wszystkim eksperymentalny i dotyczy tematyki aktywnego przewietrzania terenów zurbanizowanych. Podstawowym celem pracy było sprawdzenie czy możliwe jest zamodelowanie z wystarczającą ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Lądowej

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/