Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Pająk, Piotr

Analiza propagacji fal sprężystych jako metoda wykrywania uszkodzeń w strukturach kompozytowych : rozprawa doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor dr hab. inż. Marek Barski, prof. PK
Tytuł równoległy [Analysis of the propagation of elastic waves as a method of detecting damages in composite structures]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2020
Język polski
Liczba stron 127
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 117-124
Bibliografia (liczba pozycji) 201
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
Opis bibliograficzny
Analiza propagacji fal sprężystych jako metoda wykrywania uszkodzeń w strukturach kompozytowych : rozprawa doktorska = [Analysis of the propagation of elastic waves as a method of detecting damages ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe fale sprężyste, fale Lamba, wykrywanie uszkodzeń, systemy SHM

elastic waves, Lamb waves, damage detection, SHM systems
Abstrakt
Praca dotyczy analizy zjawiska propagacji fal sprężystych jako metody wykrywania uszkodzeń w strukturach kompozytowych. W pracy przedstawiono opis dostępnych metod wyznaczania krzywych dyspersji dla ... więcej

The analysis of the phenomenon of elastic wave propagation as a method of detecting damage in composite structures is considered in the presented work. Description of the available methods of determining ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Mechaniczny

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/