Agnieszka Kocoń

Pracownik PK

Wydział Inżynierii Lądowej [L]
Laboratorium Inżynierii Wiatrowej [L-14]



Profil w CRIS PK


Publikacje autora (16)



Profil w bazie Scopus


Publikacje autora: 16






© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/