Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Szlapa, Monika

Warunki tworzenia i zmian morfo-dynamiki cofkowej strefy zbiornika wodnego, na przykładzie zbiornika Dobczyce na rzece Rabie : rozprawa doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik
Promotor pomocniczy dr Paweł S. Hachaj
Tytuł równoległy [Conditions for creation and change of a dam reservoir backwater region morphodynamics – a case study of Dobczyce Reservoir on the Raba River]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2019
Język polski
Liczba stron 140, [1]
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 136-139
Bibliografia (liczba pozycji) 73
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
Opis bibliograficzny
Warunki tworzenia i zmian morfo-dynamiki cofkowej strefy zbiornika wodnego, na przykładzie zbiornika Dobczyce na rzece Rabie : rozprawa doktorska = [Conditions for creation and change of a dam reservoir ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe strefa cofkowa, zbiornik zaporowy, transport sedymentu, metoda Lagrange'a

backwater zone, dam reservoir, sediment transport, Lagrange method
Abstrakt
Praca porusza tematykę morfodynamiki zbiorników zaporowych ze szczególnym uwzględnieniem ich stref cofkowych. Dysertacja ma charakter tzw. „case study”. Jako obiekt pilotażowy wybrano Zbiornik ... więcej

The thesis discusses the subject of the morphodynamics of dam reservoirs with particular focus on their backwater zones. As a pilot object, The Dobczyce Reservoir was selected. The main reason for this ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/