Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Baran-Gurgul, Katarzyna

Niżówki maksymalne w prawobrzeżnej części zlewni Górnej Wisły : praca doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor prof. dr hab. Stanisław Węglarczyk
Tytuł równoległy [Maximum droughts in the right-bank part of the Upper Vistula catchment]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2020
Język polski
Liczba stron 269
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 217-230
Bibliografia (liczba pozycji) 221
Charakter pracy publikacja naukowa
Opis bibliograficzny
Niżówki maksymalne w prawobrzeżnej części zlewni Górnej Wisły : praca doktorska = [Maximum droughts in the right-bank part of the Upper Vistula catchment] / Katarzyna Baran-Gurgul. – Kraków, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe niżówka maksymalna, rozkład prawdopodobieństwa, mapy zagrożenia niżówką maksymalną, Górna Wisła

maximum drought, probability distribution, maximum drought hazard maps, Upper Vistula
Abstrakt
Celem pracy było uzyskanie wszechstronnej informacji na temat niżówki maksymalnej rocznej w prawobrzeżnej części zlewni Górnej Wisły, a w szczególności określenie przestrzennej zmienności wybranych ... więcej

The work aimed to obtain comprehensive information about the maximum annual drought in the right-bank part of the Upper Vistula catchment, particularly to determine the spatial variability of selected ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/