Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Węglarz, Katarzyna

Analityczno-numeryczne metody modelowania rurowych krzyżowo-prądowych wymienników ciepła o złożonym systemie przepływowym : rozprawa doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor prof. dr hab. inż. Dawid Taler
Promotor pomocniczy dr inż. Karol Kaczmarski
Tytuł równoległy Analytical-numerical methods for modelling tubular cross-flow heat exchangers with a complex flow system
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2023
Język polski
Liczba stron 114
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab.
Bibliografia (na str.) 107-110
Bibliografia (liczba pozycji) 61
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
Opis bibliograficzny
Analityczno-numeryczne metody modelowania rurowych krzyżowo-prądowych wymienników ciepła o złożonym systemie przepływowym : rozprawa doktorska = Analytical-numerical methods for modelling tubular ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe wymiennik ciepła, przegrzewacz pary, modelowanie matematyczne, metoda analityczno-numeryczna, rozkład temperatury

heat exchanger, steam superheater, mathematical modelling, analytical-numerical method, temperature distribution
Abstrakt
W rozprawie przedstawiono dwie metody analityczno-numeryczne wyznaczania rozkładu temperatury pary, ścianek rur i spalin w przegrzewaczach pary.
Pierwsza metoda bazuje na rozwiązaniu ścisłym ... więcej

The study presents two analytical-numerical methods for determining the temperature distribution of steam, tube wall and flue gas in steam superheaters.
The first method is based on an exact solution ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/