Karol Kaczmarski

Pracownik PK

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki [Ś]
Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów [Ś-5]

Dyscyplina: inżynieria środowiska, górnictwo i energetykaProfil w CRIS PK


Publikacje autora (52)Profil w bazie Scopus
Profil w bazie ORCID
Pomocniczo promowane prace doktorskie pracowników PK: 1


Węglarz, Katarzyna
Analityczno-numeryczne metody modelowania rurowych krzyżowo-prądowych wymienników ciepła o złożonym systemie przepływowym : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2023
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/