Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Marcinkowski, Mateusz

Mathematical modeling of heat exchangers taking into account different correlations on the air-side Nusselt number on each tube row : rozprawa doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor prof. dr hab. inż. Dawid Taler
Promotor pomocniczy dr inż. Jacek Sacharczuk
Tytuł równoległy Modelowanie matematyczne wymienników ciepła z uwzględnieniem różnych korelacji liczby Nusselta po stronie powietrza osobno na każdym rzędzie rur
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2023
Język angielski
Liczba stron 101
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 91-101
Bibliografia (liczba pozycji) 132
Charakter pracy publikacja naukowa
Opis bibliograficzny
Mathematical modeling of heat exchangers taking into account different correlations on the air-side Nusselt number on each tube row : rozprawa doktorska = Modelowanie matematyczne wymienników ciepła ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe finned tube heat exchanger, Nusselt numbers, air-side heat transfer coefficient, numerical modeling, CFD

lamelowe wymienniki ciepła, liczba Nusselta, współczynnik wnikania ciepła od strony powietrza, modelowanie numeryczne, CFD
Abstrakt
Plate fin and tube heat exchangers drive the continuous search for advanced modeling and analysis methods to enhance design precision within shorter timeframes. This work is linked to fundamental research, ... więcej

Lamelowe wymienniki ciepła, ze względu na złożoność geometrii, stanowią wyzwanie dla modelowania i analizy. Niniejsza praca skupia się na opracowaniu uniwersalnej metody określania średniej liczby ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/