Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Mazur, Karolina E.

Biodegradowalne antybakteryjne kompozyty polimerowe o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej do zastosowań na elementy sprzętu medycznego : rozprawa doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor dr hab. inż. Stanisław Kuciel, prof. PK
Tytuł równoległy Biodegradable, antibacterial polymer composites with increased mechanical strength properties for medical equipment
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2023
Język polski
Liczba stron 145
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 130-141
Bibliografia (liczba pozycji) 131
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
Opis bibliograficzny
Biodegradowalne antybakteryjne kompozyty polimerowe o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej do zastosowań na elementy sprzętu medycznego : rozprawa doktorska = Biodegradable, antibacterial polymer ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe polilaktyd, poli(3-hydroksymaślan-co-3-hydroksywalerianian), właściwości mechaniczne, właściwości antybakteryjne, biodegradacja

polylactide, poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate), mechanical properties, antibacterial properties, biodegradation
Abstrakt
W ramach przedstawionej rozprawy doktorskiej podjęto próbę wytworzenia i scharakteryzowania antybakteryjnych, biodegradowalnych kompozytów polimerowych o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej. ... więcej

The presented doctoral dissertation, an attempt was made to produce and characterize antibacterial, biodegradable polymer composites with increased mechanical strength. The two most popular polymers from ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/