Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Podgórski, Jordan

Metody radialnych funkcji bazowych w zastosowaniu do zagadnień brzegowych mechaniki z pewnym typem nieciągłości : praca doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor dr hab. inż. Artur Krowiak, prof. PK
Tytuł równoległy Radial basis function-based methods in the application to boundary value problems in mechanics possessing a type of discontinuity
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2023
Język polski
Liczba stron 100
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 96-99
Bibliografia (liczba pozycji) 60
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
Opis bibliograficzny
Metody radialnych funkcji bazowych w zastosowaniu do zagadnień brzegowych mechaniki z pewnym typem nieciągłości : praca doktorska = Radial basis function-based methods in the application to boundary ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe nieciągłość słabego typu, metody bezsiatkowe, radialne funkcje bazowe, parametr kształtu

weak discontinuity, meshless methods, radial basis functions, shape parameter
Abstrakt
Przedmiotem pracy było zaadaptowanie bezsiatkowych metod kolokacyjnych wykorzystujących radialne funkcje bazowe do rozwiązywania grupy zagadnień brzegowych charakteryzujących się występowaniem nieciągłości ... więcej

The subject of this thesis is adaptation of meshless collocation methods using radial basis functions, for solution of boundary value problems categorized by having occurrences of discontinuities in material ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Mechaniczny

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/