Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Konieczny, Mariusz

Identyfikacja nieustalonego rozkładu temperatur i naprężeń w elementach o prostych i złożonych kształtach : praca doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor prof. dr hab. inż. Piotr Duda
Promotor pomocniczy dr inż. Andrzej Duda
Tytuł równoległy Identification of transient temperature and stress distribution in a simple and complex domain
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2023
Język polski
Liczba stron 117
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab.
Bibliografia (na str.) 113-117
Bibliografia (liczba pozycji) 75
Charakter pracy publikacja naukowa
Opis bibliograficzny
Identyfikacja nieustalonego rozkładu temperatur i naprężeń w elementach o prostych i złożonych kształtach : praca doktorska = Identification of transient temperature and stress distribution in a ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe metody odwrotne, metody objętości kontrolnej, przewodzenie ciepła, systemy diagnostyczne

inverse problems, inverse method, heat conduction, control volume method, diagnostic system
Abstrakt
W trakcie eksploatacji urządzeń przemysłowych mogą powstawać wysokie naprężenia spowodowane ciśnieniem czynnika roboczego lub zmianami temperatury. Praca przedstawia metody odwrotne, które pozwalają ... więcej

During the operation of industrial equipment, high stresses may arise due to the pressure of the working fluid or temperature changes. The work presents inverse methods that allow the identification of ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Mechaniczny

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/