Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Gaweł, Anna

Analiza mechanizmów pełzania i zmęczenia polimerów i kompozytów biodegradowalnych wytwarzanych metodami addytywnymi : rozprawa doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor dr hab. inż. Stanisław Kuciel, prof. PK
Promotor pomocniczy dr hab. inż. Ksenia Ostrowska, prof. PK
Tytuł równoległy Analysis of creep and fatigue mechanisms of biodegradable polymers and composites produced by additive methods
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2023
Język polski
Liczba stron 184
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 158-180
Bibliografia (liczba pozycji) 244
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
Opis bibliograficzny
Analiza mechanizmów pełzania i zmęczenia polimerów i kompozytów biodegradowalnych wytwarzanych metodami addytywnymi : rozprawa doktorska = Analysis of creep and fatigue mechanisms of biodegradable ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe wytwarzanie addytywne, materiały kompozytowe, zmęczeniowe badania niskocyklowe, relaksacja naprężeń, testy mechaniczne

additive manufacturing, composites materials, low-cycle fatigue tests, stress relaxation, mechanical tests
Abstrakt
Tworzywa sztuczne stanowią szeroką grupę materiałów inżynierskich, które wykorzystywane są w przemyśle od kilkudziesięciu lat. Znajomość procesów w nich zachodzących przyczynia się do lepszego ... więcej

Plastic materials are a huge group of engineering materials that have been used in industry for several decades. Knowledge of the processes taking place in them contributes to better design of the properties ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Projekt WND-POWR.03.05.00-00-Z214/18 (Droga do Doskonałości - kompleksowy program wsparcia uczelni)
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/