Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Radecki-Pawlik, Bartosz

Konstrukcja i statyka gurtów bystrz o zwiększonej szorstkości w aspekcie hydrodynamiki przepływu wody : praca doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor dr hab. inż. Filip Pachla, prof. PK
Tytuł równoległy The construction and statics of block ramps – artificial rapid hydraulic structures in terms of hydrodynamics water flow
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2023
Język polski
Liczba stron 106
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab.
Bibliografia (na str.) 93-102
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Abstr.
Opis bibliograficzny
Konstrukcja i statyka gurtów bystrz o zwiększonej szorstkości w aspekcie hydrodynamiki przepływu wody : praca doktorska = The construction and statics of block ramps – artificial rapid hydraulic ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe bystrza o zwiększonej szorstkości

block ramps, artificial rapid hydraulic structures
Abstrakt
Celem rozprawy było przeprowadzenie analiz numerycznych wpływu przepływów prawdopodobnych na głębokość wyboju od strony dolnej wody obiektu oraz utraty stateczności gurtu dolnego na skutek powstania ... więcej

The aim of the dissertation was to carry out numerical analyzes of the impact of probable flows on the depth of the pothole from the downstream side of the structure and the loss of stability of the lower ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Lądowej

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/