Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Koper, Filip

Synteza i właściwości poliestrów z kwasu cytrynowego do zastosowań biomedycznych : rozprawa doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał
Promotor pomocniczy dr inż. Wiktor Kasprzyk
Tytuł równoległy [Synthesis and properties of citric acid-based polyesters for biomedical application]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2023
Język polski
Liczba stron 196
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab.
Bibliografia (na str.) 171-193
Bibliografia (liczba pozycji) 232
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
Opis bibliograficzny
Synteza i właściwości poliestrów z kwasu cytrynowego do zastosowań biomedycznych : rozprawa doktorska = [Synthesis and properties of citric acid-based polyesters for biomedical application] / Filip ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe poliestry, poli(cytryniany alkilenów), fluorescencja, biomateriały, kwas cytrynowy

polyesters, poly(alkylene citrates), fluorescence, biomaterials, citric acid
Abstrakt
Celem pracy było otrzymanie oraz charakterystyka właściwości prepolimerów oraz usieciowanych poliestrów z kwasu cytrynowego (CTR) i dioli - poli(cytrynianów alkilenu) (PAC), a także wytworzenie ... więcej

The aim of this study was to obtain and characterize the properties of prepolymers and cross-linked polyesters from citric acid (CTR) and diols - poly(alkylene citrate) (PAC), as well as the PAC materials ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Projekt UMO-2018/28/C/ST5/00461 (Nowe fluorescencyjne poliestry o właściwościach przeciwutleniających do zastosowań w inżynierii naczyń krwionośnych)
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/