Nowe fluorescencyjne poliestry o właściwościach przeciwutleniających do zastosowań w inżynierii naczyń krwionośnych


Numer umowy UMO-2018/28/C/ST5/00461
Rodzaj projektu Sonatina
Jednostka finansująca Narodowe Centrum Nauki
Informcje o projekcie przejdź  


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 10

Koper, Filip
Synteza i właściwości poliestrów z kwasu cytrynowego do zastosowań biomedycznych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2023
Flis, Agata; Trávníčková, Martina; Koper, Filip; Knap, Karolina; Kasprzyk, Wiktor; Bačáková, Lucie; Pamuła, Elżbieta
Poly(octamethylene citrate) modified with glutathione as a promising material for vascular tissue engineering
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polymers
Data wydania: 2023
ISSN: 2073-4360
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 5
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Koper, Filip; Świergosz, Tomasz; Żaba, Anna; Flis, Agata; Trávnıčková, Martina; Bačáková, Lucie; Pamuła, Elżbieta; Bogdał, Dariusz; Kasprzyk, Wiktor
Structure-property correlation studies of cross-linked citric acid-based elastomers
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Seria/Czasopismo: Engineering of Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów
Data wydania: 2021
ISSN: 1429-7248
Świergosz, Tomasz; Koper, Filip; Kasprzyk, Wiktor P.
Nowe barwniki fluorescencyjne oparte na pierścieniowej pochodnej 2-pirydonu
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: streszczenie posteru
Data wydania: 2021
Kasprzyk, Wiktor; Koper, Filip; Świergosz, Tomasz; Żaba, Anna; Flis, Agata; Trávníčková, Martina; Bačáková, Lucie; Pamuła, Elżbieta; Bogdał, Dariusz
Badania korelacji struktury i właściwości elastomerów na bazie kwasu cytrynowego
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2021
Koper, Filip; Świergosz, Tomasz; Żaba, Anna; Flis, Agata; Trávnıčková, Martina; Bačáková, Lucie; Pamuła, Elżbieta; Bogdał, Dariusz; Kasprzyk, Wiktor
Advancements in structure-property correlation studies of cross-linked citric acid-based elastomers from the perspective of medical application
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Materials Chemistry B
Data wydania: 2021
ISSN: 2050-7518
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 7.571
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bashmakova, Nataliia V.; Shaydyuk, Yevgeniy O.; Andriy M. Dmytruk; Świergosz, Tomasz; Kachkovsky, Olexiy D.; Belfield, Kevin D.; Bondar, Mykhailo V.; Kasprzyk, Wiktor
Nature of linear spectral properties and fast electronic relaxations in green fluorescent pyrrolo[3,4-c]pyridine derivative
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Molecular Sciences
Data wydania: 2021
ISSN: 1661-6596
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 6.208
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kasprzyk, Wiktor; Koper, Filip; Flis, Agata; Szreder, Dominika; Pamuła, Elżbieta; Bogdał, Dariusz; Wybraniec, Sławomir; Ortyl, Joanna; Świergosz, Tomasz
Fluorescence assay for the determination of glutathione based on a ring-fused 2-pyridone derivative in dietary supplements
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Analyst
Data wydania: 2021
ISSN: 1364-5528
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 5.227
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kasprzyk, Wiktor; Świergosz, Tomasz; Koper, Filip
Fluorescence assay for the determination of D-panthenol based on novel ring-fused 2-pyridone derivative
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Molecular Sciences
Data wydania: 2020
ISSN: 1422-0067
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 5.923
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kasprzyk, Wiktor; Bednarz, Szczepan; Bogdał, Dariusz; Ameer, Guillermo A.; Świergosz, Tomasz
Cyclodextrin-modified poly(octamethylene citrate) polymers towards enhanced sorption properties
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Soft Matter
Data wydania: 2020
ISSN: 1744-6848
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 3.679
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/