Polymers


Wydawca Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)
ISSN 2073-4360
Impact Factor dla czasopisma 1.687 (od 2012)
2.505 (od 2013)
3.681 (od 2014)
2.944 (od 2015)
3.364 (od 2016)
2.935 (od 2017)
3.164 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2013)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 25 (od 2013)
35 (od 2014)
40 (od 2016)
40 (od 2017)
100 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 40
SNIP 1.213 (od 2017)
Klasyfikacja ASJC 1600 Chemistry: General Chemistry
2507 Materials Science: Polymers and Plastics
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 10

Tomal, Wiktoria; Ortyl, Joanna
Water-soluble photoinitiators in biomedical applications
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2020
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 100
Impact Factor: 3.164
Kufel, Anna; Kuciel, Stanisław
Hybrid composites based on polypropylene with basalt/hazelnut shell fillers: the influence of temperature, thermal aging, and water absorption on mechanical properties
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2020
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 100
Impact Factor: 3.164
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kuciel, Stanisław; Bazan, Patrycjan; Liber-Kneć, Aneta; Gądek-Moszczak, Aneta
Physico-mechanical properties of the poly(oxymethylene) composites reinforced with glass fibers under dynamical loading
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 100
Impact Factor: 3.164
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Topa, Monika; Petko, Filip; Galek, Mariusz; Machowski, Kamil; Pilch, Maciej; Szymaszek, Patryk; Ortyl, Joanna
Applicability of 1,6-diphenylquinolin-2-one derivatives as fluorescent sensors for monitoring the progress of photopolymerisation processes and as photosensitisers for bimolecular photoinitiating systems
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 100
Impact Factor: 3.164
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Lichtenhan, Joseph D.; Pielichowski, Krzysztof; Blanco, Ignazio
POSS-based polymers
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Impact Factor: 3.164
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Leszczyńska, Agnieszka; Radzik, Paulina; Szefer, Ewa; Mičušík, Matej; Omastová, Mária; Pielichowski, Krzysztof
Surface modification of cellulose nanocrystals with succinic anhydride
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 100
Impact Factor: 3.164
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Muc, Aleksander; Romanowicz, Paweł; Chwał, Małgorzata
Description of the resin curing process-formulation and optimization
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 100
Impact Factor: 3.164
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jaglarz, Janusz; Małek, Anna; Sanetra, Jerzy
Thermal dependence of optical parameters of thin polythiophene films blended with PCBM
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 3.164
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kwiecień, Arkadiusz; Krajewski, Piotr; Hojdys, Łukasz; Tekieli, Marcin; Słoński, Marek
Flexible adhesive in composite-to-brick strengthening-experimental and numerical study
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 3.164
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Dworakowska, Sylwia; Bogdal, Dariusz; Prociak, Aleksander
Microwave-assisted synthesis of polyols from rapeseed oil and properties of flexible polyurethane foams
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2012
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/