dr inż. Dariusz Mierzwiński

Pracownik PK

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki [I]
Katedra Inżynierii Materiałowej [I-1]

Dyscyplina: inżynieria materiałowa



Publikacje autora (71)



Profil w bazie Scopus
Profil w bazie ORCID


Publikacje autora: 71






© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/