International Journal of Molecular Sciences


Wydawca Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)
ISSN 1661-6596
e-ISSN 1422-0067
Impact Factor dla czasopisma 2.464 (od 2012)
2.339 (od 2013)
2.862 (od 2014)
3.257 (od 2015)
3.226 (od 2016)
3.687 (od 2017)
4.183 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 30 (od 2012)
30 (od 2017)
140 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 30
SNIP 1.124 (od 2017)
1.224 (od 2018)
Klasyfikacja ASJC 1312 Biochemistry, Genetics and Molecular Biology: Molecular Biology
1503 Chemical Engineering: Catalysis
1604 Chemistry: Inorganic Chemistry
1605 Chemistry: Organic Chemistry
1606 Chemistry: Physical and Theoretical Chemistry
1607 Chemistry: Spectroscopy
1706 Computer Science: Computer Science Applications
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 3

Budziak, Iwona; Karcz, Dariusz; Starzak, Karolina et al.
Non-typical fluorescence effects and biological activity in selected 1,3,4-thiadiazole derivatives: spectroscopic and theoretical studies on substituent, molecular aggregation, and pH effects
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 140
Impact Factor: 4.183
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Starzak, Karolina; Matwijczuk, Arkadiusz; Creaven, Bernadette; Matwijczuk, Alicja; Wybraniec, Sławomir; Karcz, Dariusz
Fluorescence quenching-based mechanism for determination of hypochlorite by coumarin-derived sensors
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 140
Impact Factor: 4.183
Czekaj, Izabela; Wambach, Jörg; Kröcher, Oliver
Modelling catalyst surfaces using DFT cluster calculations
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2009
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/