Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Moskal, Magdalena

Wpływ czynników geotechniczno-konstrukcyjnych na stateczność wybranych osuwisk na terenie fliszu karpackiego : rozprawa doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor prof. dr hab. inż. Elżbieta Pilecka
Promotor pomocniczy dr inż. Janusz P. Kogut
Tytuł równoległy Influence of geotechnical and structural factors on the stability of selected landslides in the area of the Carpathian flysch
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2023
Język polski
Liczba stron 190, [1] k. tabl. złoż.
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 149-155
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
Opis bibliograficzny
Wpływ czynników geotechniczno-konstrukcyjnych na stateczność wybranych osuwisk na terenie fliszu karpackiego : rozprawa doktorska = Influence of geotechnical and structural factors on the stability ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe osuwisko, modelowanie numeryczne, sieci neuronowe

landslide, numerical modeling, neural network
Abstrakt
W rozprawie doktorskiej przedstawiono nowatorską metodykę do prognozowania wpływu czynników geotechniczno-konstrukcyjnych na stateczność osuwisk na terenie fliszu karpackiego. Opracowana metodyka ... więcej

The dissertation presents an innovative methodology for forecasting the impact of geotechnical and structural factors on the stability of landslides in the Carpathian flysch. The methodology developed ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Lądowej

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/