dr inż. Janusz Kogut

Pracownik PK

Wydział Inżynierii Lądowej [L]
Katedra Geotechniki i Wytrzymałości Materiałów [L-9]

Dyscyplina: inżynieria lądowa, geodezja i transportProfil w CRIS PK


Publikacje autora (72)Profil w bazie Scopus
Profil w bazie ORCID
Pomocniczo promowane prace doktorskie pracowników PK: 1


Moskal, Magdalena
Wpływ czynników geotechniczno-konstrukcyjnych na stateczność wybranych osuwisk na terenie fliszu karpackiego : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2023
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/