Elżbieta Helena Pilecka

Pracownik PK

Wydział Inżynierii Lądowej [L]
Katedra Geotechniki i Wytrzymałości Materiałów [L-9]

Dyscyplina: inżynieria lądowa, geodezja i transportProfil w CRIS PK


Publikacje autora (99)Profil w bazie Scopus
Profil w bazie ORCIDPromowane prace doktorskie pracowników PK: 4


Morman-Wątor, Justyna
Ocena możliwości zastosowania odpadów wydobywczych z kopalń GZW do budowy obwałowań przeciwpowodziowych pełniących funkcję nasypów drogowych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
Zięba, Jakub
Badania korelacji wybranych parametrów geotechnicznych gruntów wyznaczonych laboratoryjnie i „in situ” na terenie „Białych Mórz” w Krakowie : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2023
Moskal, Magdalena
Wpływ czynników geotechniczno-konstrukcyjnych na stateczność wybranych osuwisk na terenie fliszu karpackiego : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2023
Szwarkowski, Dariusz
Numeryczna analiza ograniczania drgań transportowych przez wibroizolacyjną przegrodę w gruncie : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2023
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/