Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Gądek, Szymon

Wpływ dodatku zaprawy zawierającej bor oraz węgla na właściwości spiekanej ferrytycznej stali nierdzewnej AISI 434L : rozprawa doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor prof. dr hab. inż. Jan Kazior
Tytuł równoległy The influence of the addition of Master Alloy containing boron and carbon on the properties of sintered ferritic stainless Steel AISI 434L
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2023
Język polski
Liczba stron 112
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 109-112
Bibliografia (liczba pozycji) 57
Charakter pracy publikacja naukowa
Opis bibliograficzny
Wpływ dodatku zaprawy zawierającej bor oraz węgla na właściwości spiekanej ferrytycznej stali nierdzewnej AISI 434L : rozprawa doktorska = The influence of the addition of Master Alloy containing ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe metalurgia proszków, bor, węgiel, stal nierdzewna, dodatki stopowe

powder metallurgy, boron, carbon, stainless Steel, alloy additives
Abstrakt
Praca koncentruje się na modyfikacji składu proszku ferrytycznej stali nierdzewnej AISI 434L w celu zwiększenia gęstości i poprawy mikrostruktury spiekanych części. Badania skupiają się na dodatkach, ... więcej

This Ph.D focuses on modifying the powder composition of AISI 434L ferritic stainless steel to increase the density and improve the microstructure of sintered parts. The research focuses on additives such ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/