Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXXIX Konferencja Naukowa, 1993

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1993
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 148
poprzednie
12345678
następne

Ciężak, Tadeusz; Budzyński, Waldemar
Szerokość rozwarcia rys w elementach żelbetowych przy jednoczesnym działaniu M, Q i Mt
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Żurawskij, O. D.; Baraszykow, A. J.
Badania teoretyczne i doświadczalne płyt dwuosiowo sprężonych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Kliszczewicz, Alina; Głuszak, Barbara; Ajdukiewicz, Andrzej
Destrukcja termiczna żelbetowych ścian zbiorników we wczesnym okresie dojrzewania
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Wrana, Bogumił
Kształtowanie cech dynamicznych ram płaskich metodą analizy wrażliwości
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Pabisek, Ewa; Rożycki, Krzysztof; Cichoń, Czesław; Radwańska, Maria; Waszczyszyn, Zenon
Analiza stateczności konstrukcji za pomocą programu ANKA/PC
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Świtka, Romuald
Zarys liniowej teorii powłok włóknokompozytowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Wysocka, Alina; Śniady, Paweł
Stochastyczna analiza lepkosprężystej konstrukcji prętowej z wykorzystaniem metody przemieszczeń
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Puła, Wojciech
Ocena niezawodności fundamentów bezpośrednich techniką symulacyjną
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Podhorecka, Anna; Podhorecki, Adam
Sformułowanie równań ruchu dla dwufazowego ośrodka lepkosprężystego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Olejniczak, Maria
Algorytm rozwiązywania lepkosprężystych płyt włóknokompozytowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Niczyj, Janusz
Analiza harmoniczna drgań układu o rozmytych własnościach
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Murzewski, Janusz
Nowe zasady kombinacji działań na konstrukcje
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Ruta, Piotr; Langer, Jan
Zarys metody dynamicznej identyfikacji nawierzchni lotniskowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Kotiv, Mihail
Ustoičivost' vnecentrenno sžatogo stal'nogo steržnâ s neravnomernym raspredeleniem naprâženij v ego poperečnom sečenii
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Waśniewski, Grzegorz; Myślecki, Kazimierz; Kasprzak, Tomasz
Metoda osiągania założonego kształtu montażowego cięgnowego dźwigara siatkowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Kamiński, Marcin
Losowe własności materiałów kompozytowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Jemioło, Stanisław; Lewiński, Paweł
Sprężysto-plastyczny model betonu z nieliniowym opisem dylatacji
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Gołaś, Jerzy
Analiza osiowo-symetrycznej deformacji włóknokompozytowych powłok cylindrycznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Furmańczyk, Sędzimierz
Dwustronne oszacowanie sztywności skrętnej prętów kompozytowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Szajna, Waldemar; Cyrok, Grzegorz
Obliczanie belek fundamentowych z uwzględnieniem specyficznych cech żelbetu i sił adhezji
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993

poprzednie
12345678
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/