Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXXIX Konferencja Naukowa, 1993

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1993
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 148
poprzednie
1 ... 345678

Piątkowski, Jan; Kowalski, Ryszard
System zapewnienia jakości prefabrykatów betonowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Kostrzewa, Zdzisław
Rola i obowiązki władz publicznych - państwowych i samorządowych w procesie budowania
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Kałkowski, Zbysław
Rola i obowiązki projektanta
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Jouve, Daniel; Heim, Roger
Le role de l'assurance de la construction et l'inspection technique en France
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Hajduk, Henryk
Rola i obowiązki inwestora
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Ciesielski, Roman
Rola prac badawczych w nowym układzie systemowym budownictwa w Polsce
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Blachowski, Krzysztof
Rola i obowiązki wykonawcy (między innymi organizacja pracy wykonawców i podwykonawców oraz koncesjonowanie lub klasyfikacja przedsiębiorstw wykonawczych)
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Biliński, Tadeusz
Propozycje zmian regulacji prawnych w ustawie prawo budowlane
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993

poprzednie
1 ... 345678

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/