Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50019)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXIX Konferencja Naukowa, 1983

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1983
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 141
poprzednie
12345678
następne

Mendera, Zbigniew; Machowski, Andrzej; Krzywolak, Edward
Zastosowanie statyki nieliniowej i teorii plastyczności w obliczeniach kozłowych wież wyciągowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Łubiński, Mieczysław; Giżejowski, Marian; Śliwińska, Jolanta
Uwzględnienie rezerwy plastycznej w projektowaniu belek pełnościennych o przekrojach otwartych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Kwiatkowski, Józef; Krzyśpiak, Andrzej; Ziajka, Jan
Współpraca połączenia doczołowego i nakładkowego w styku dwuteowego pręta rozciąganego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Kurzawa, Zdzisław
W sprawie ekonomicznego stosowania stali o wyższych wytrzymałościach na elementy ściskane osiowo
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Kubissa, Jacek
Zjawisko Bauschingera w stalach konstrukcyjnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Kleśta, Lech; Bończyk, Adam; Ignar, Sławomir; Kosmalski, Sławomir
Zagadnienia nośności klejonych połączeń w świetle nowych prac badawczych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Kania, Józef; Polak, Mieczysław; Seidel, Wojciech
Próba oszacowania nośności granicznej pręta ściskanego wzmocnionego odcinkowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Jóźwiak, Stanisław; Merunowicz, Włodzimierz
O pewnej metodzie wymiarowania konstrukcji aluminiowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Górski, Stanisław; Murkowski, Wojciech
Własności mechaniczne złącz doczołowych blach wykonanych ze stali 14 HNMBCU. Metoda spawania łukowego ręcznego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Dworak, Anna; Jankowiak, Wiesław; Łożyński, Krzysztof; Tasarek, Jacek
Ocena wpływu wybranych imperfekcji na współczynniki wyboczeniowe mw dla I 160PE
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Drabowicz, Zenon; Sośnierz-Ogrodzińska, Anna; Pancewicz, Zygmunt
Niektóre aspekty współpracy wybranych łączników punktowych i spoin pachwinowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Czarnecki, Józef; Karczewski, Jan A.; Łubiński, Mieczysław
Obliczeniowy model przestrzennego węzła wykonanego z płaskich blach stalowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Chodor, Leszek; Kowal, Zbigniew; Sendkowski, Jerzy
Doświadczalne wyznaczenie niezależnego od prędkości odkształceń modelu zginania stali niskowęglowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Byrdy, Czesław
Graniczne ugięcia stalowych blach trapezowych przekrycia dachowego w świetle badań
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Borkowski, Marek; Włodarczyk, Wojciech
Próba prognozowania korozji atmosferycznej stali konstrukcyjnej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Urbański, Aleksander
Analiza naprężeń i przemieszczeń w połączeniu kołnierzowym prętów rurowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Szymczak, Czesław; Zamirowski, Marek
Optymalizacja wymiarów fundamentu blokowego pod działaniem sił harmonicznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Sobolewski, Andrzej; Żurański, Jerzy Antoni
Jednoczesność obciążenia budowli śniegiem i wiatrem
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Rakowski, Jerzy
Nieliniowe drgania struny wywołane ruchomym obciążeniem
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Radziecki, Andrzej
Przybliżony sposób obliczania drgań belek obciążonych siłą poruszającą się z prędkością zmienną
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983

poprzednie
12345678
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/