Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50019)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXIX Konferencja Naukowa, 1983

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1983
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 141
poprzednie
12345678
następne

Kwiatkowski, Józef; Rawa, Wojciech
Podatność nadproży w trzonach budynków wielokondygnacyjnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Kubiak, Janusz
Metoda obliczania szerokości rozwarcia rys w dwukierunkowo zbrojonej płycie żelbetowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Kamiński, Mieczysław; Łangowski, Jan; Suwalski, Jan; Zubrzycki, Marian
Zastosowanie urządzeń redukujących poziomy napór dynamiczny w komorze silosu o duzej średnicy
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Kamiński, Krzysztof; Tkaczyk, Stanisław
Propozycja oceny bezpieczeństwa żelbetowych przekrojów ściskanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Jendrzejek, Stefan; Siegel, Grzegorz
Redystrybucja naprężeń w zespolonych przekrojach sprężonych przy rozdziale działających wpływów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Goszczyński, Stefan; Mucha, Jarosław
Wpływ rozkładu zbrojenia na pracę płyt żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Glenszczyk, Marianna; Starosolski, Włodzimierz
Doświadczalno - oliczeniowa metoda modelowania pracy ustroju ścianowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Dyduch, Krzysztof
Analiza nośności zginanych przekrojów częściowo sprężonych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Dyczkowski, Jacek
Zagadnienia obliczeniowe żelbetowych silosów na mąkę
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Czkwianianc, Artem; Nowakowski, Andrzej B.
Odkształcalność graniczna i objetościowa betonu piaskowego w jednoosiowym stanie naprężenia
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Czerski, Zdzisław
Wpływ wytrzymałości betonu na nośność stropów płytowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Ciaś, Andrzej; Knauff, Anna
Obliczanie ugięć zginanych elementów z betonu piaskowego zbrojonego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Borcz, Augustyn; Tomczak, Tadeusz
Problemy badawcze reologii betonów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Borcz, Augustyn; Maj, Marek; Trochanowski, Aleksander
Metoda obliczeń stanu napięcia w zarysowanym silosie żelbetowym na cement
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Weseli, Jerzy
Przewidywanie cykli naprężenia i trwałości zmęczeniowej mostów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Weiss, Stanisław; Śliwińska, Jolanta
Propozycja nowego modelu nośności nadkrytycznej środników blachownic zginanych poprzecznie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Szlendak, Jerzy
Sposób wyznaczania krzywych interakcji Mx - My dla węzłów ram typu T, Y i X z rur prostokątnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Skowroński, Wojciech
Wpływ pełzania na temperaturę krytyczną zginanych konstrukcji stalowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Przybyło, Wacław
Krytyczna analiza konstrukcji typowych stalowych słupów linii elektroenergetycznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Murzewski, Janusz; Gwóźdź, Marian
Niestateczność elementów stalowych w świetle obliczeń probabilistycznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983

poprzednie
12345678
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/