Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50019)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXIX Konferencja Naukowa, 1983

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1983
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 141
poprzednie
12345678
następne

Czkwianianc, Artem; Kamińska, Maria
Pełzanie betonu piaskowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Borowy, Andrzej; Pogorzelski, Jerzy A.
Metoda wyznaczania wysokotemperaturowych cech cieplnych betonu z odwrotnego rozwiązania równania przewodnictwa
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Bogucka, Janina
Modyfikacja wilgotnościowa wytrzymałości na ściskanie betonu keramzytowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Błaszczyński, Tomasz; Kozaczewski, Joachim; Nowakowski, Bolesław
O wpływie olejów mineralnych na fizyczne i wytrzymałościowe cechy betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Żórawski, Andrzej
Aproksymacja faz pracy belki żelbetowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Szechiński, Mariusz
Wpływ nieliniowości pełzania betonu na stan naprężeń i odkształceń w belce żelbetowej pracującej na fazie I
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Styliński, Jan; Ziobroń, Władysław
Badania doświadczalne przyczepności do podłoża otuliny stali sprężającej w zbiornikach
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Starosolski, Włodzimierz; Badura, Józef; Góra, Jan
Proces niszczenia ustroju płytowo-słupowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Skarżewski, Jacek M.; Wołowicki, Witold
O obliczaniu reologicznych strat siły sprężającej w dźwigarach mostowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Rybiański, Marek
Wpływ smukłości komory na obciążenia w opróżnianych centrycznie i niecentrycznie silosach zbożowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Przybyłowicz, Edmund; Rędziniak, Jan; Słowek, Grzegorz
Badania keramzytobetonowych płyt stropowych obciążonych krótkotrwale
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Pogorzelski, Andrzej
Odkształcalność złączy strop-ściana w budynkach wielkopłytowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Podolski, Bogdan
Nośność żelbetowych elementów zginanych z uwzględnieniem losowego charakteru wytrzymałości betonu i zbrojenia
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Płachecki, Marian
Stan zarysowania strefy przypodporowej belek z piaskobetonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Pająk, Zbigniew
Nośność na przebicie stref podporowych ustrojów płytowo-słupowych osłabionych pionowymi otworami
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Murkowska, Małgorzata
Podobieństwo modelowe belek zbrojonych w świetle wyników badań doświadczalnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Mroczkowski, Marek; Przybyłowicz, Edmund
Ugięcie zbrojonych belek keramzytowych pod obciążeniem długotrwałym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Michajłowski, Jan
Stany graniczne strefy przypodporowej belek o cienkich środnikach zbrojonych siatkami
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Makulski, Witold; Samborski, Jacek
Obliczanie wytężeń wspornika wielokondygnacyjnego tworzącego się w budynku o konstrukcji ściennej nad miejscem uszkodzenia lokalnego - program na maszyny cyfrowe z przykładami obliczeń
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Ledwoń, Józef Adam; Śruba, Arkadiusz
Eksperymentalne wychylenie i prostowanie segmentu wielokondygnacyjnego budynku mieszkalnego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983

poprzednie
12345678
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/