Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50023)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXIX Konferencja Naukowa, 1983

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1983
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 141
poprzednie
2345678
następne

Podhorecki, Adam; Podhorecka, Anna
Modele tłumienia w metodzie elementów czasoprzestrzennych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Pawłowski, Henryk; Spychała, Andrzej
Optymalizacja wielokryterialna obrotowo-symetrycznych powłok żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Paluch, Marian; Radoń, Jan
Skończone odkształcenia walcowych łożysk gumowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Orkisz, Janusz; Stanuszek, Marek
Analiza wiotkich konstrukcji cięgnowo-powłokowych dowolnego kształtu metodą elementów skończonych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Olszowski, Bogdan; Stós, Zbigniew
Analiza drgań własnych wolnopodpartych mostów skrzynkowych metodą pasm skończonych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Myślecki, Kazimierz; Szmigielski, Roman
Rozwiązanie małowyniosłej powłoki sferycznej metodą elementów brzegowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Mantur, Mirosław
Zastosowanie równań różnicowych do obliczeń budynków wysokich o ramach zamkniętych na obwodzie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Iwankiewicz, Radosław
Drgania konstrukcji przy losowym wieloskładnikowym wymuszeniu kinematycznym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Husiar, Bogdan
Zmiana sił i konfiguracji w lepkosprężystej siatce cięgnowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Gumiński, Andrzej
Wpływ podłoża na rozkład sił wewnętrznych w elementach konstrukcyjnych chłodni kominowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Gosowski, Bronisław
Nieswobodne skręcanie użebrowanych prętów cienkościennych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Glabisz, Wojciech
Stateczność cienkościennej ramy Williamsa
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Gawrych-Żukowski, Edward
Dyady dla kopuł Schwedlera
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Gawkowska, Larysa; Paczkowski, Witold
Matematyczne modele optymalizacji kratownic przestrzennych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Gajewski, Ryszard R.; Nagórski, Roman T.
Koncepcja metody pseudoelementu skończonego w zagadnieniach dynamicznych regularnych konstrukcji prętowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Dąbrowski, Otton; Konderla, Piotr; Kroczak, Stanisław
Analiza statyczna i optymalne ksztatowanie konstrukcji bębnów taśmociągów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Cyrok, Grzegorz; Świtka, Romuald
Płyta na półprzestrzeni sprężystej z możliwością odrywania się od podłoża
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Ciesielski, Roman; Maciąg, Edward
Przekazywanie się na budynki drgań wzbudzanych ruchem drogowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Ciesielski, Roman; Kawecki, Janusz
Zmiany tłumienia drgań w kolejnych fazach realizacji budowli wieżowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Chrobok, Roman; Śniady, Paweł
Losowe drgania konstrukcji wsporczej wywołane pracą maszyn
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983

poprzednie
2345678
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/