Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50019)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXIX Konferencja Naukowa, 1983

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1983
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 141
poprzednie
1234567
następne

Kujawski, Jerzy
Analiza problemów technologicznych, organizacyjnych i eksploatacyjnych wielkowymiarowych ścian zewnętrznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Jatymowicz, Hanna; Bodzak, Julian
Wielkowymiarowe elementy ścian zewnętrznych z betonu komórkowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Zieleniewski, Stanisław; Kaproń, Marek
Aktualne zagadnienia materiałowo-konstrukcyjne ścian zewnętrznych w wielorodzinnym budownictwie mieszkaniowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Więckowski, Andrzej
Problemy wykorzystania dniówki roboczej na budowie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Pyszniak, Józef; Solomonidu, Helena; Stawiski, Bohdan
Koncepcja zmian technologii wielkiej płyty w wyniku analizy wadliwości budynków 20-tysięcznego osiedla
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Mikoś, Jan
Formowanie elementów zewnętrznych okładzinowych i wykładzinowych metodą Pras-Bet
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Łańczak, Władysław; Garstecki, Stanisław; Kaczmarek, Jerzy; Wasilewski, Grzegorz
Stoły wibracyjne jako źródła wytwarzania szkodliwych hałasów o częstotliwościach pozatechnologicznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Loska, Albin
Badania szczelności złączy systemowych warstwowych ścian z betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Kapliński, Oleg; Hajdasz, Magdalena; Meszek, Wiesław
Dobór brygad roboczych w warunkach nieokreśloności
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Kamiński, Stanisław
Metoda ukierunkowania efektywnej działalności małych przedsiębiorstw w warunkach budownictwa rozproszonego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Głowacz, Łucjan; Kołton, Adam
Sieci alternatywno-koniunkcyjne w planowaniu produkcji budowlanej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Cyunel, Bogdan; Podgórna, Zuzanna
Metoda wielokryterialnego doboru technologii w budownictwie mieszkaniowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Cyunel, Bogdan; Konopka, Roman; Kowalik, Jerzy
Zastosowanie metod programowania dyskretnego w projektowaniu organizacji produkcji
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Cieszyński, Kazimierz
Struktura wiedzy o współczesnej produkcji budowlanej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Chrabczyński, Grzegorz; Zawisławska, Elżbieta
Współzależność czasu obróbki cieplnej betonu i parametrów organizacyjnych procesu przy czynnościowo-potokowej metodzie organizacji produkcji prefabrykatów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Butscher, Józef Roman
Wpływ jakości wykonania na uzyskiwaną efektywność produkcji budowlanej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Berszakiewicz, Beata; Kosiorowska-Stanio, Barbara
Czynniki i parametry organizacji produkcji zbrojeń konstrukcji betonowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Banyś, Kazimierz; Szelejewski, Alojzy
Czynniki kształtujace zdolność wytwórczą potokowych linii produkcyjnych betonowych elementów wielkopłytowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Zachara, Mieczysław; Kapelko, Aleksander; Kondratowicz, Wiesław
Problemy optymalizacji zastosowania materiałów miejscowych do betonów na przykładzie rejonu Wałbrzycha
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Tomkowiak, Kazimierz; Zieliński, Krzysztof
Określenie stabilizującego działania mączek mineralnych na mastyks poprzez pomiar lepkości
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983

poprzednie
1234567
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/