Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXXIV Konferencja Naukowa, 1988

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1988
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 177
poprzednie
123456789
następne

Gajkowski, S.; Kaden, R.
Efektywność użytkowania maszyn i urządzeń budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Dylewski, Jerzy; Lenkiewicz, Władysław
Wpływ obsługi technicznej na niezawodność pracy zestawów maszyn z rezerwowaniem
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Chrabczyński, Grzegorz; Woźniak, Roman
Z badań nad możliwością zastosowania żelbetowych szalunków specjalnych ŻSS dla budowy obiektów metra
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Banyś, Kazimierz; Maksimowicz, Andrzej
Badania zgrzewanych siatek zbrojeniowych wytwarzanych metodami przemysłowymi
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Gliński, Henryk; Żaba, Antonina; Krause, Henryk
Zmienność współczynnika przenikania k w warunkach rzeczywistego przepływu ciepła - symulacja komputerowa
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Szász, János; Fülöp, László
Monitoring of the experimental bioclimatic house in Pécs /Hungary/ - first experiences
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Wyrwał, Jerzy; Szczęsny, Jarosław
O wyznaczaniu temperatur na powierzchniach przegród budowlanych metodą elementów brzegowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Dmochowski, Marek; Śliwowski, Lech; Łakomy, Tomasz
Wpływ przemian fazowych na powierzchni na przepływ ciepła przez przegrodę
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Przyrowska, Aldona
Przemiana fazowa woda-lód w wybranych porowatych materiałach budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Pogorzelski, Jerzy A.; Kostrzewa, Jacek; Makarewicz, Maria; Stempniak, Bernadeta
Wpływ wybranych mostków liniowych na średni współczynnik przenikania ciepła k
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Pogorzelski, Jerzy A.; Kostrzewa, Jacek
Model obliczania zysków ciepła od nasłonecznienia przez przegrody z izolacją półprzezroczystą
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Pichocki, Edward; Pichocka, Maria
Problemy ochrony cieplnej w modernizacji ściany zewnętrznej budynku wielkopłytowego na przykładzie systemu Wk-70
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Rzeszotarski, Andrzej; Ostapiuk, Janina
Zewnętrzne przegrody budowlane w świetle badań termowizyjnych i obliczeniowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Nantka, Marian B.
Przepływy powietrza w budynkach mieszkalnych stan obecny i przyszłość
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Kubik, Jan
Przemiana wody w lód w materiałach budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Śliwowski, Lech; Grzeszczyk, Wiesław; Dmochowski, Marek
O konwencyjnej wymianie ciepła przegród budowlanych inaczej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Klemm, Piotr; Gawin, Dariusz
O pewnej metodzie przybliżonej oceny stanu wilgotnościowego przegród zewnętrznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Forowicz, Teresa
Badania modelowe stateczności cieplnej pomieszczeń mieszkalnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Dutko, Pavel; Mielczarek, Zbigniew
Badanie sztywności prefabrykowanych płyt ściennych wykonanych z drewna nieklasyfikowanego i odpadów drzewnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Piasta, Zdzisław; Lenarcik, Andrzej; Żygadło, Maria
Sposób klasyfikacji materiałów budowlanych ze względu na odporność mrozową
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988

poprzednie
123456789
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/